Inventarisatieformulier NEN 3140

Op basis van de gegevens die we met dit formulier opvragen kunnen wij u een offerte aanbieden voor een inspectie conform NEN3140. Invuller van dit formulier geeft toestemming dat Install Keur de verstrekte persoonsgegevens verwerkt.

Contactgegevens Inspectieobject

Offerte aanvraagformulier NEN 3140
Naam opdrachtgever
Adres
Postcode/plaats
E-mailadres opdrachtgever
Naam contactpersoon
Tevens installatie verantwoordelijke
E-mailadres contactpersoon
Telefoonnummer contactpersoon
Straat te inspecteren object
Postcode en plaats te inspecteren object
Wanneer is de installatie aangelegd? YY-MM-DD
Wat is de reden van de inspectie?
Wat is de functie van het inspectieobject?

Andere functie, namelijk

Hoeveel m² heeft het inspectieobject?
Wat is het aantal verdeelkasten van de installatie?
Foto van iedere verdeelkast
Wat is het aantal regelkasten van de installatie?
Foto van iedere regelkast
Installatieschema's en installatietekeningen

Stuur zo mogeljk een kopie van installatieschema’s en tekeningen mee als bijlage

Wordt de elektrische installatie bloot gesteld aan vocht, stof of bijtende dampen?
Hoe is de conditie volgens uw inschatting van de elektrische installatie?
Inspectie tijdens werktijden

Inspectie vindt bij voorkeur plaats in werktijden tussen 07.00 u en 16.00 u, kan de installatie tbv de inspectie worden uitgeschakeld tijdens werktijd?

Versturen