Inventarisatieformulier SCIOS Scope 10

Op basis van de gegevens die we met dit formulier opvragen kunnen wij u een offerte aanbieden voor een inspectie conform SCIOS Scope 10. Invuller van dit formulier geeft toestemming dat Install Keur de verstrekte persoonsgegevens verwerkt.

Contactgegevens Inspectieobject

Offerte aanvraagformulier Scope 10
Naam opdrachtgever
Adres
Postcode/plaats
E-mailadres opdrachtgever
Naam contactpersoon
Tevens installatie verantwoordelijke
E-mailadres contactpersoon
Telefoonnummer contactpersoon
Straat te inspecteren object
Postcode en plaats te inspecteren object
Wanneer is de installatie aangelegd? YY-MM-DD
Wat is de reden van de inspectie?
Wat is de functie van het inspectieobject?

Bijvoorbeeld kantoor of opslag of industrieel of horeca of veehouderij.

Hoeveel m2 heeft het inspectieobject?
Is uw assurantietussenpersoon betrokken?
Zo ja, vermeld naam en e-mail van assurantietussenpersoon
Bent u huurder? Is uw verhuurder/eigenaar betrokken?
Zo ja, vermeld naam en e-mail van verhuurder/eigenaar
Wat is het aantal verdeelkasten (ook wel de stoppen- of groepenkast genoemd) van de installatie?
Foto van iedere verdeelkast
Wat is het aantal regelkasten van de installatie?

(regelkasten worden gebruikt voor water- of luchtbehandeling), indien niet aanwezig “0” invullen

Foto van iedere regelkast
Installatieschema's en installatietekeningen

Stuur zo mogeljk een kopie van installatieschema’s en tekeningen mee als bijlage

Bij opslag: Geef aan wat wordt opgeslagen

Bijvoorbeeld hout of papier of karton of kunststoffen of isolatiemateriaal of stro of anders. Bij geen opslag vul in "geen opslag"  

Is er sprake van kantoorwerkzaamheden?
Is er sprake van metaal-of houtbewerking?
Geef aan of er werkzaamheden of installaties zijn met verhoogd brandrisico zoals:

Bijvoorbeeld proecesverwarming of ovens of koken of lassen of solderen of ander verhoogd brandrisico zoals zonnepanelen

Wordt elektrische installatie bloot gesteld aan vocht, stof of bijtende dampen?
Hoe is de conditie volgens uw inschatting van de elektrische installatie?
Inspectie tijdens werktijden

Inspectie vindt bij voorkeur plaats in werktijden tussen 07.00 u en 16.00 u, kan de installatie tbv de inspectie worden uitgeschakeld tijdens werktijd?

Versturen