Inventarisatieformulier tbv offerte aanvraag voor SCIOS Scope 12 inspectie

 Op basis van de gegevens die we met dit formulier opvragen kunnen wij u een offerte aanbieden voor een inspectie van uw PV-installatie conform de eisen van SCIOS Scope 12. Invuller van dit formulier geeft toestemming dat Install Keur de verstrekte persoonsgegevens verwerkt.

Contactgegevens Inspectieobject

Naam opdrachtgever
Adres
Postcode/plaats
E-mailadres opdrachtgever
Naam contactpersoon
Tevens installatie verantwoordelijke
E-mailadres contactpersoon
Telefoonnummer contactpersoon

Inspectieobject

1. Adres gegevens te inspecteren object
Straat te inspecteren object
Postcode en plaats te inspecteren object
2. Wanneer is de PV-installatie aangelegd? YY-MM-DD
3. Wat is de reden van de inspectie? (bijvoorbeeld eis van verzekeringsmaatschappij)?
4. De definitieve offerte vereist kopieën van een aantal documenten
Zij worden hieronder genoemd. Stuur een kopie van ieder document naar info@install-keur.nl en verwijs naar dit inventarisatieformulier tbv SCIOS Scope 12 inspectie
4.1 legplan
4.2 ballastplan
4.3 kabelplan
4.4 verklaring van het constructiebureau dat de dakconstructie de installatie kan dragen.
Stuur een kopie van de constructieberekeningen en verklaring van het constructiebureau
5. Is dit de eerste SCIOS Scope 12 inspectie voor deze Installatie?
Zo nee, tijdens de inspectie heeft de inspecteur het verslag van de EBI (eerste inspectie) nodig
6. Is er een inspectie frequentie vastgesteld?
7. Is uw assurantietussenpersoon betrokken?
Zo ja, vermeld naam en e-mail van assurantietussenpersoon
Bij nee “nvt” invullen
8. Indien u huurder bent: Is uw verhuurder/eigenaar betrokken?
Zo ja, vermeld naam en e-mail van verhuurder/eigenaar
Bij nee “nvt” invullen
9. Hoeveel zonnepanelen heeft de PV-installatie?
10. Hoeveel omvormers heeft de PV-installatie?
11. Wat is het merk van de omvormers? Stuur een foto mee als bijlage.
12.Hoeveel verdeelkasten voor de omvormers heeft de PV-installatie. Stuur een foto mee als bijlage
13. Stuur zo mogelijk installatieschema’s en installatietekeningen mee als bijlage.
14. Hoe is de bereikbaarheid van de PV-installatie?
15. Welke veiligheidsmaatregelen zijn vereist voor of gedurende de inspectie van de PV-installatie?
16. Hoe is de conditie volgens uw inschatting van de elektrische installatie?
17. Inspectie tijdens werktijden

Inspectie vindt bij voorkeur plaats in werktijden tussen 07.00 u en 16.00 u, kan de installatie tbv de inspectie worden uitgeschakeld tijdens werktijd?

Op basis van de gegevens die we met dit formulier opvragen kunnen wij u een offerte aanbieden voor een inspectie van uw PV-installatie conform de eisen van SCIOS Scope 12. LET OP! Als de bijlagen samen meer dan 10 MB groot zijn, dan moet u deze in separate email verzenden aan info@install-keur.nl
Versturen