Inventarisatieformulier tbv offerte aanvraag voor SCIOS Scope 12 inspectie

 Op basis van de gegevens die we met dit formulier opvragen kunnen wij u een offerte aanbieden voor een inspectie van uw PV-installatie conform de eisen van SCIOS Scope 12. Invuller van dit formulier geeft toestemming dat Install Keur de verstrekte persoonsgegevens verwerkt.

Contactgegevens Inspectieobject

Naam opdrachtgever
Adres
Postcode/plaats
E-mailadres opdrachtgever
Naam contactpersoon
Tevens installatie verantwoordelijke
E-mailadres contactpersoon
Telefoonnummer contactpersoon

Inspectieobject

1. Adres gegevens te inspecteren object
Straat te inspecteren object
Postcode en plaats te inspecteren object
2. Wanneer is de PV-installatie aangelegd? YY-MM-DD
3. Is dit de eerste inspectie van de PV-installatie
4. Wat is de reden van de inspectie? (bijvoorbeeld eis van verzekeringsmaatschappij)?
5. Hoeveel zonnepanelen heeft de PV-installatie?
6. Hoeveel omvormers heeft de PV-installatie?
7. Wat is het merk van de omvormer(s)
8. Hoeveel verdeelkasten voor de omvormers heeft de PV installatie
9. Hoe is de opstelling van de PV-installatie?
10. Hoe kan het dak op een veilige manier worden betreden?

Is er bijvoorbeeld bij plat dak een dakluik aanwezig?

(N.B.! boven 6m goothoogte dient de opdrachtgever voor een veilige daktoetreding zorg te dragen)

11. Inspectie tijdens werktijden

Inspectie vindt bij voorkeur plaats in werktijden tussen 07.00 u en 16.00 u, kan de installatie tbv de inspectie worden uitgeschakeld tijdens werktijd?

12. Referentie
Op basis van de gegevens die we met dit formulier opvragen kunnen wij u een offerte aanbieden voor een inspectie van uw PV-installatie conform de eisen van SCIOS Scope 12. LET OP! Als de bijlagen samen meer dan 10 MB groot zijn, dan moet u deze in separate email verzenden aan info@install-keur.nl
Versturen