Inventarisatieformulier Scope 12

Op basis van de gegevens die we met dit formulier opvragen kunnen wij u een offerte aanbieden voor een inspectie van uw PV-installatie conform NEN-EN-IEC 62446-1 en NEN1010:2015/C2:2016. Invuller van dit formulier geeft toestemming dat Install Keur de verstrekte persoonsgegevens verwerkt.

Contactgegevens Inspectieobject

Offerte aanvraagformulier Scope 12
Naam opdrachtgever
Adres
Postcode/plaats
E-mailadres opdrachtgever
Naam contactpersoon
Tevens installatie verantwoordelijke
E-mailadres contactpersoon
Telefoonnummer contactpersoon
Straat te inspecteren object
Postcode en plaats te inspecteren object
Wanneer is de PV-installatie aangelegd? YY-MM-DD
Wat is de reden van de inspectie?
Is uw assurantietussenpersoon betrokken?
Zo ja, vermeld naam en e-mail van assurantietussenpersoon
Bent u huurder? Is uw verhuurder/eigenaar betrokken?
Zo ja, vermeld naam en e-mail van verhuurder/eigenaar
Hoeveel verdeelkasten voor de omvormers heeft de PV-installatie
Foto van iedere verdeelkast
Hoe is de bereikbaarheid van de PV-installatie?
Installatieschema's en installatietekeningen
Welke veiligheidsmaatregelen zijn vereist voor of gedurende de inspectie van de PV-installatie?
Hoe is de conditie volgens uw inschatting van de elektrische installatie?
Inspectie tijdens werktijden

Inspectie vindt bij voorkeur plaats in werktijden tussen 07.00 u en 16.00 u, kan de installatie tbv de inspectie worden uitgeschakeld tijdens werktijd?

Versturen