Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Ook verwijzen wij u graag naar onze privacyverklaring.

Sluiten

Install Keur keurt gemalen
Wetterskip Fryslân

9 oktober 2020

Twee spectaculaire vijzels, ieder met een capaciteit van 126 m3 per minuut helpen mee om Friesland droog te houden.

Install Keur keurt gemalen Wetterskip Fryslân

Install Keur keurt de elektrische installatie van meer dan 200 gemalen voor Wetterskip Fryslân.

Door de NEN 3140-keuring uit te voeren, wordt voldaan aan de wettelijke verplichting tot veilig werken.

Wetterskip Fryslân regelt de waterstand in de Friese boezem door bij veel neerslag water via spuisluizen te spuien naar het Lauwersmeer en de Waddenzee. Daarnaast pompen zij water met het elektrische Hooglandgemaal (Stavoren) naar het IJsselmeer en met de kleinere gemalen (zoals Zwarte Haan, Roptazijl en De Heining) naar de Waddenzee.

Het historische stoomgemaal Woudagemaal in Lemmer ondersteunt nog af en toe het Hooglandgemaal. Bij hoge waterstanden op de Waddenzee kunnen de gemalen niet spuien en is extra pompcapaciteit nodig. Het Woudagemaal pompt water naar het IJsselmeer.

In Jacobiparochie staat Swarte Horne met een capaciteit van 700m3 per minuut.

In Witmarsum staat het D.L. Hilaridesgemaal: een poldergemaal met een elektromotor en verticale schroefpomp.

Op Terschelling inspecteren we onder andere de Liessluis. Dit gemaal loost op de Waddenzee met een capaciteit van 25m3 per minuut.

Op maandag 24 februari 2020 werd het historische Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer in werking gesteld om water af te voeren van de Friese boezem (het stelsel van meren en vaarten in Fryslân). In februari was veel regen gevallen. Ook werd nog veel neerslag verwacht. Omdat de spuimogelijkheden naar de Waddenzee beperkt zijn, is de extra pompcapaciteit van het Woudagemaal ingezet. De foto toont prachtig aan dat dit nog een echt stoomgemaal is. 

Copyright © Install Keur |  Website: Pencilblocks  |  Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud